ஒவ்வொரு மாதமும் வழிபட வேண்டிய பைரவர்கள்

பகவான் சர்வீஸ்வரனின் அவதாரமான பைரவர் ஒவ்வொரு மாதமும் ஒவ்வொரு பைரவ வடிவில் தோன்றுகிறார்.

எந்த மாதத்தில் எந்த பைரவர் ஆட்சி செய்கிறார்களோ, அந்த பைரவரை வழிபட்டு பலன் பெறலாம்.

மாதம் பைரவர்
சித்திரை அம்சுமான் சண்ட பைரவர்
வைகாசி தாதா ருரு பைரவர்
ஆனி ஸவிதா உன்மத்த பைரவர்
ஆடி அரியமான் கபால பைரவர்
ஆவணி விஸ்வான் ஸ்வர்ணாகர்ஷண பைரவர்
புரட்டாசி பகன் வடுக பைரவர்
ஐப்பசி பர்ஜன்யன் க்ஷத்ரபால பைரவர்
கார்த்திகை துவஷ்டா பீஷண பைரவர்
மார்கழி மித்திரன் அசிதாங்க பைரவர்
தை விஷ்ணு குரோதன பைரவர்
மாசி வருணன் ஸம்ஹார பைரவர்
பங்குனி பூஷா சட்டநாத பைரவர்

இதையும் படிக்கலாம் : செவ்வாய்கிழமை தேய்பிறை அஷ்டமி விரதம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *