சட்டமன்றத் தொகுதிகள்

மதுரவாயல் சட்டமன்றத் தொகுதி

மதுரவாயல் சட்டமன்றத் தொகுதி சென்னை மாவட்டத்தில் உள்ள ஒரு சட்டமன்றத் தொகுதி ஆகும். தமிழகத்தில் உள்ள 234 சட்டப்பேரவை தொகுதிகளின் வரிசையில் 7வது தொகுதியாக...

ஆவடி சட்டமன்றத் தொகுதி

ஆவடி சட்டமன்றத் தொகுதி திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் உள்ள ஒரு சட்டமன்றத் தொகுதி ஆகும். தமிழகத்தில் உள்ள 234 சட்டப்பேரவை தொகுதிகளின் வரிசையில் 6வது தொகுதியாக...

பூந்தமல்லி சட்டமன்றத் தொகுதி

பூந்தமல்லி சட்டமன்றத் தொகுதி திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் உள்ள ஒரு சட்டமன்றத் தொகுதி ஆகும். தமிழகத்தில் உள்ள 234 சட்டப்பேரவை தொகுதிகளின் வரிசையில் 5வது தொகுதியாக...

திருவள்ளூர் சட்டமன்றத் தொகுதி

திருவள்ளூர் சட்டமன்றத் தொகுதி திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் உள்ள ஒரு சட்டமன்றத் தொகுதி ஆகும். தமிழகத்தில் உள்ள 234 சட்டப்பேரவை தொகுதிகளின் வரிசையில் 4வது தொகுதியாக...

திருத்தணி சட்டமன்றத் தொகுதி

திருத்தணி சட்டமன்றத் தொகுதி திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் உள்ள ஒரு சட்டமன்றத் தொகுதி ஆகும். தமிழகத்தில் உள்ள 234 சட்டப்பேரவை தொகுதிகளின் வரிசையில் 3வது தொகுதியாக...

தமிழ்நாடு MLA சொத்து விவரம் 2021

தமிழகத்தில் 234 சட்டமன்றத் தொகுதிகள் உள்ளன. வேட்பாளர் பெயர் கட்சி தொகுதி சொத்துகள் Tha Mo Anbarasan DMK Alandur ₹ 0 Siva...

பொன்னேரி சட்டமன்றத் தொகுதி

பொன்னேரி சட்டமன்றத் தொகுதி திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் உள்ள ஒரு சட்டமன்றத் தொகுதி ஆகும். தமிழகத்தில் உள்ள 234 சட்டப்பேரவை தொகுதிகளின் வரிசையில் இரண்டாவது தொகுதியாக...

கும்மிடிப்பூண்டி சட்டமன்றத் தொகுதி

கும்மிடிப்பூண்டி சட்டமன்றத் தொகுதி திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் உள்ள ஒரு சட்டமன்றத் தொகுதி ஆகும். தமிழகத்தில் உள்ள 234 சட்டப்பேரவை தொகுதிகளின் வரிசையில் முதல் தொகுதியாக...

தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தொகுதிகள்

தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தொகுதிகள் மொத்தம் 234 ஆகும். சபாநாயகர் தான் சட்டமன்றத்தின் தலைமை அதிகாரி. சட்டசபையின் காலம் 5 ஆண்டுகள் ஆகும். தொகுதி மறுசீரமைப்பிற்கு...