பாரம்பரியம்

மாப்பிள்ளை சம்பா அரிசி பயன்கள்

பாரம்பரிய அரிசி வகைகளை எடுத்து கொண்டோல் அதில் நிறைய ரகங்கள் இருக்கிறது. அதில் ஒன்று மாப்பிள்ளை சம்பா அரிசி. இந்த அரிசி நல்ல சிவப்பு...

மாப்பிள்ளை சம்பா அரிசியின் பயன்கள்

மாப்பிள்ளை சம்பா சாப்பிட்டால் உடலுக்கு வலுவை தரும். இதன் தனி சிறப்பே ஆண்மையை பலப்படுத்தும்.  மாப்பிள்ளை சம்பா பெயருக்கு ஏற்றார் போல் மாப்பிளைக்கு அதாவது...
organic rice benefits in tamil

பாரம்பரிய அரிசி வகைகளும் அதன் பயன்களும்

நமது தமிழகத்தில் பாரம்பரியமாக வழிவழியாக நமது முன்னோர்கள் பயன்படுத்திய அரிசி. அவர்களின் ஆரோக்கியதிற்கு உறுதுணையாக இருந்ததும் இந்த மரபு அரிசிகளே. பாரம்பரிய அரிசி வகைகள்...
பாரம்பரிய நெல் வகைகளும் அதன் பயன்களும்

பாரம்பரிய நெல் வகைகளும் அதன் பயன்களும்

இந்தியாவில் பாரம்பரிய நெல் வகைகள் 200000 மேற்பட்ட இருந்துள்ளதாக அறியப்படுகிறது. பசுமைப் புரட்சியின் விளைவாக பல பாரம்பரிய நெல் ரகங்கள் அழிக்கப்பட்டன. மாப்பிளை சம்பா...
parambariya nel vagaikal

பாரம்பரிய நெல் வகைகளின் பட்டியல்

இந்தியாவில் 200000 மேற்பட்ட நெல் வகைகள் இருந்துள்ளதாக அறியப்படுகிறது. இந்தியாவில் பசுமைப்புரட்சியின் விளைவாகவே  பல பாரம்பரிய நெல் ரகங்கள் அழிந்தன. பாரம்பரிய நெல் ரகங்கள்...