ஐயப்பனுக்கு உகந்த ஸ்லோகம்

ஐயப்பனுக்கு உகந்த இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லி வந்தால் குறைகள் படிப்படியாக குறையும்.

ஐயப்பனுக்கு உகந்த ஸ்லோகம்

கரம் தக்ஷிணம் ஞான முத்ராபிராமம்
வரம் வாமஹஸ்தம் ச ஜாநூபரிஸ்தம்
வஸந்தம் சதா யோக பட்டாபிராமம்
பஜே சம்பு விஷன்வோஸ் ஸுதம் பூதனாதம்||

வலது கரத்தால் ஞான முத்திரை காட்டி

அருள்பவனே!

தொடை மீது வைத்திருக்கும் இடக்கரத்தால்

வரதமுத்திரை

காட்டுபவனே! மார்பில் மின்னும் யோக பட்டத்துடன்

காட்சியருள்பவனே! பூதங்களின் நாதனாக

திகழ்பவனே!

ஹரிஹரபுத்திரனே! அய்யப்ப ஸ்வாமியே, உன்னை

வழிபடுகிறேன்!!!

சுவாமியே சரணம் ஐயப்பா!!!

இதையும் படிக்கலாம் : ஐயப்பன் நமஸ்காரம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *