Month: December 2022

மேஷம் சனி பெயர்ச்சி பலன்கள் 2023

2023 ஜனவரி 17 ஆம் தேதி சனி பகவான் மகர ராசியிலிருந்து கும்ப ராசியில் பிரவேசிக்கிறார். சனி கும்ப ராசியில் நுழைவதால் தனுசு ராசியினர்...

சனி பெயர்ச்சி பலன்கள் 2023

மகர ராசியில் ஆட்சி பெற்று அமர்ந்திருக்கும் சனி பகவான் கும்ப ராசிக்கு திருக்கணித பஞ்சாங்கப்படி 2023 ஜனவரி 17ஆம் தேதி இடப்பெயர்ச்சி அடைகிறார். ஜனவரி...