திரௌபதி அம்மன் 108 போற்றி

1. ஒம் அகிலாண்ட நாயகியே போற்றி
2. ஒம் அக்னிக் கொழுந்தே போற்றி
3. ஒம் அஜாதசத்ரு நாயகியே போற்றி
4. ஒம் அஸ்வமேத யாகம் கண்டவளே போற்றி
5. ஒம் அஞ்ஞான வாசம் செய்தவளே போற்றி
6. ஒம் அக்ஷய பாத்திரம் அடைந்தவளே போற்றி
7. ஒம் அந்தரத்தில் அலகே போற்றி
8. ஒம் அம்பாலிகைக் குலச் சுடரே போற்றி
9. ஒம் அம்பிகையே போற்றி
10. ஒம் அரவான் அன்னையே போற்றி

11. ஒம் அருந்தவ நாயகியே போற்றி
12. ஒம் அலகின் அழகே போற்றி
13. ஒம் அலகு பானையில் அற்புதமே போற்றி
14. ஒம் அற்புத வடிவழகே போற்றி
15. ஒம் அன்னை வடிவானவளே போற்றி
16. ஒம் ஆரா அமுதே போற்றி
17. ஒம் ஆழியில் அமர்ந்தவளே போற்றி
18. ஒம் ஆழியில் ஆடும் கரகமேபோற்றி
19. ஒம் இச்சா சக்தியே போற்றி
20. ஒம் இந்திராபதி அரசியே போற்றி

21. ஒம் இளவஞ்சிக்கொடியே போற்றி
22. ஒம் ஈடில்லா நாயகியே போற்றி
23. ஒம் உலக நாயகியே போற்றி
24. ஒம் ஊழ்வினை களைபவளே போற்றி
25. ஒம் எங்கள் குல தெய்வமே போற்றி
26. ஒம் எத்திராஜன் சோதரியே போற்றி
27. ஒம் ஐவர்க்கரசியே போற்றி
28. ஒம் ஒளிரும் மணி விளக்கே போற்றி
29. ஒம் ஓதாது உணர்ந்தவளே போற்றி
30. ஒம் கங்கா தேவியே போற்றி

31. ஒம் கங்கா புத்திரன் போற்றுபவளே போற்றி
32. ஒம் கதாயுதன் நாயகியே போற்றி
33. ஒம் கமலமுக திருவடிவே போற்றி
34. ஒம் கல்யாணியே போற்றி
35. ஒம் காடுறையும் கண்மணியே போற்றி
36. ஒம் காண்டீபன் நாயகியே போற்றி
37. ஒம் காம்யாவன வாசியே போற்றி
38. ஒம் காவியக் கண்மணியே போற்றி
39. ஒம் கிரியாசக்தியே போற்றி
40. ஒம் கிருஷ்னணயே போற்றி

41. ஒம் கீசகனை வதைத்தவளே போற்றி
42. ஒம் குந்தியின் குலவிளக்கே போற்றி
43. ஒம் குமார மக்களைக் காப்பவளே போற்றி
44. ஒம் குருஷேத்திரம் கண்டவளே போற்றி
45. ஒம் குற்றம் பொறுப்பவளே போற்றி
46. ஒம் கூந்தல் முடிந்தவளே போற்றி
47. ஒம் கோலப்பசுங்கிளியே போற்றி
48. ஒம் சஹாதேவன் நாயகியே போற்றி
49. ஒம் சக்தி ஆயுதன் நாயகியே போற்றி
50. ஒம் சக்தி ஸ்வரூபினியே போற்றி

51. ஒம் சங்குல யுத்தம் கண்டவளே போற்றி
52. ஒம் ஷத்திரிய குல மாதே போற்றி
53. ஒம் சத்தியவதியே போற்றி
54. ஒம் சத்திய விரதன் நாயகியே போற்றி
55. ஒம் சபதம் முடித்தவளே போற்றி
56. ஒம் சல்லியவதன் நாயகியே போற்றி
57. ஒம் சாட்டையடி தருபவளே போற்றி
58. ஒம் சிந்தையில் உறைபவளே போற்றி
59. ஒம் ஷ்யாமளவண்ணன் நாயகியே போற்றி
60. ஒம் சௌந்தர்ய வல்லியே போற்றி

61. ஒம் ஞானப் பூங்கோதையே போற்றி
62. ஒம் ஞானாம்பிகையே போற்றி
63. ஒம் தர்மராஜன் நாயகியே போற்றி
64. ஒம் தழலில் குளிப்பவளே போற்றி
65. ஒம் தனு வென்றான் நாயகியே போற்றி
66. ஒம் திரிபுவனச் செல்வியே போற்றி
67. ஒம் தினகரன் சுடர் வடிவே போற்றி
68. ஒம் தீயினில் பாய்பவளே போற்றி
69. ஒம் துருபதன் மகளே போற்றி
70. ஒம் தேவேந்திரன் மகன் நாயகியே போற்றி

71. ஒம் நவமணியே போற்றி
72. ஒம் நான்கெழுத்து நாயகியே போற்றி
73. ஒம் நிருபதி மகளே போற்றி
74. ஒம் நெருப்பு பிழம்பினளே போற்றி
75. ஒம் படுகளம் காண்பவளே போற்றி
76. ஒம் பட்டத்தரசியே போற்றி
77. ஒம் பாரத வம்ச விளக்கே போற்றி
78. ஒம் பல்குணன் பத்தினியே போற்றி
79. ஒம் பாசுபதம் பெற்றான் நாயகியே போற்றி
80. ஒம் பாஞ்சாலித் தாயே போற்றி

81. ஒம் பாண்டு மைந்தரை மணந்தவளே போற்றி
82. ஒம் பாரதப் போர் கண்டவளே போற்றி
83. ஒம் பார்த்தனின் நாயகியே போற்றி
84. ஒம் பால் அபிஷேகியே போற்றி
85. ஒம் ப்ருதையின் மகளே போற்றி
86. ஒம் பிள்ளைக்கனி தருபவளே போற்றி
87. ஒம் புரந்தரியே போற்றி
88. ஒம் பொன் அரங்கமே போற்றி
89. ஒம் போஜராஜன் தொழுபவளே போற்றி
90. ஒம் மங்கள நாயகியே போற்றி

91. ஒம் மஞ்சள் நீராடுபவளே போற்றி
92. ஒம் மரகதவல்லியே போற்றி
93. ஒம் மரவுரி அணிந்தவளே போற்றி
94. ஒம் மாசிலாமணியே போற்றி
95. ஒம் மாணிக்கவல்லியே போற்றி
96. ஒம் மாதரி புத்திரன் மனையாளே போற்றி
97. ஒம் மாயோன் தங்கையே போற்றி
98. ஒம் முகுந்தன் சோதரியே போற்றி
99. ஒம் முரசகேது நாயகியே போற்றி
100. ஒம் ராஜசூயம் கண்டவளே போற்றி

101. ஒம் வனவாசம் புரிந்தவளே போற்றி
102. ஒம் வாயு மைந்தனின் நாயகியே போற்றி
103. ஒம் விஜயன் நாயகியே போற்றி
104. ஒம் வியாச காவிய நாயகியே போற்றி
105. ஒம் விருகோதரன் விறலியே போற்றி
106. ஒம் வினைகள் களைபவளே போற்றி
107. ஒம் ராஜலக்ஷ்மியே போற்றி போற்றி
108. ஒம் அருள்மிகு திரௌபதியம்மன் சமேத தர்மராஜவே போற்றி

இதையும் படிக்கலாம் : வேண்டும் வரம் தரும் காளி காயத்திரி மந்திரம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *