பார்வதி பஜனை பாடல்கள்

பவானி சங்கரி பார்வதி
பரமதயாகரி பார்வதி
சிவா சிவங்கரி பார்வதி
ஸ்ரீ புர வாசினி பார்வதி

ஹிமாச்ல குமாரி பார்வதி
ஈஸ்வரி சங்கரி பார்வதி
குமார ஜனனி பார்வதி
குங்கும ராஜிததே பார்வதி

அகிலாடேஷ்வரி பார்வதி
அதி பராசக்தி பார்வதி
அகண்ட பூரணி பார்வதி
அஷ்ரித ரஹிதே பார்வதி

அம்ப பரமேஷ்வரி அகிலாண் டேஷ்வரி
ஆதி பராசக்தி பாலயமாம்
ஸ்ரீ புவனேஷ்வரி ராஜராஜெஷ்வரி
ஆனந்த ரூபிணி பாலயமாம்

அம்பா சங்கரி, பரமேஸ்வரி, சசிசேகரி, அம்பா (2)
சர்வேஸ்வரி, ஜகதீஸ்வரி, மகேஸ்வரி, அம்பா (2)
(அம்பா) சுந்தரி, குணமஞ்சரி, சிவ சங்கரி, அம்பா (2)
காதம்பரி, சேதாம்பரி, ஹரிசோதரி, அம்பா (2)

ஜெய ஜெய தேவி, கிரிஜா மாதா (2)
ஜெய ஜகதாம்பா, பிரணவ ஸ்வரூபிணி (2)
அஷ்ட புஜாங்கிதா, அகிலா தாரிணி (2)
ஜெய யோகேஸ்வரி, க்ருதய விகாசினி (2)

ஜகன் மாதா, ஜெகத் ஜனனி (2)
ஜெய ஜகதாம்பா, தேவி பவானி (2)
ஜகன் மாதா, ஜெக ஜனனி (1)
தேவி சரஸ்வதி, துர்கா, லட்சுமி (2)
மகிசாசுர, சம்ஹாரினி மாதா (2)

தேவி பவானி, ஜெகத் ஜனனி (2)
மந்த காசினி, ஆனந்த தாயினி (2)
தேவி பவானி, ஜெகத் ஜனனி (1)
மங்கள காரினி, காருண்ய ரூபிணி ( 2)
நாராயணி தேவி, நாராயணி (2)
மகிசாசுர மர்கினி, அம்பா பவானி (2)

உமையவளே, அருள் புரிவாய் அம்மா (2)
ஓம்கார ரூபிணி, அக்கிலாண்ட நாயகி (2)
அடியார்கள் வினை தீர்க்கும், ஆதி பராசக்தி (4)
உமையவளே, அருள் புரிவாய் அம்மா (1)
நான் செய்த பிழைகள் எல்லாம், பொறுப்பாய் அம்மா (2)
ஜகதம்பிகே, சிவரஞ்சனி (2)

இதையும் படிக்கலாம் : ஸ்ரீ தையல் நாயகி துதி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *