தடைபட்ட திருமணம் நடக்க..!

ஓம் அஸ்வத்வஜாய வித்மஹே

தனு ஹஸ்தாய தீமஹி

தன்னோ சுக்ரஹ் ப்ரசோதயாத்

ஓம் தைத்யாசார்யாய வித்மஹே

ஸ்வேதவர்ணாய தீமஹி

தன்னோ சுக்ரஹ் ப்ரசோதயாத்

ஓம் பார்கவாய வித்மஹே

தைத்யாசார்யாய தீமஹி

தன்னோ சுக்ரஹ் ப்ரசோதயாத்

ஓம் தைத்யபூஜ்யாய வித்மஹே

ப்ருகுப் புத்ராய தீமஹி

தன்னோ சுக்ரஹ் ப்ரசோதயாத்

இதையும் படிக்கலாம் : சுக்கிரன் 108 போற்றி

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *