வருமானம் பெருக சொல்ல வேண்டிய ஸ்லோகம்..!

குபேர மந்திரத்தை நாள் தோறும் குறைந்தது 7 முறை உச்சரித்துக் குபேர தேவனை வேண்டுங்கள்.

ஓம் ……..ஹ்ரீம்……..க்ளீம்சௌம்……..ஸ்ரீம்…….கும் குபேராய………… நரவாகனாயயக்ஷ ராஜாய……. தன தான்யாதிபதியே………… லக்ஷ்மி புத்ராய…..ஸ்ரீம்…….. ஓம்…….
குபேராய நமஹ…!

வெள்ளிக்கிழமைகளில் பூவும் காசும் வைத்து 108 குபேரன் போற்றி சொல்லிக் குடும்பத்துடன் வணங்கி வந்தால் வருமானம் பெருகும்.

இதையும் படிக்கலாம் : செல்வம் பெருக பெண்கள் வீட்டில் செய்ய வேண்டியவை..!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *