பிரதோஷம் நாட்கள் 2023

பிரதோசம் என்பது  சிவபெருமானை வழிபட உகந்ததாகக் கருதப்படும் காலமாகும். இப்பிரதோச காலத்தில் நிகழும் வழிபாடு பிரதோச வழிபாடு எனவும், பிரதோச தினத்தில் கடைபிடிக்கப்படும் விரதம் பிரதோச விரதம் எனவும் அழைக்கப்படுகின்றது. ஒவ்வொரு மாதமும் வளர்பிறை, தேய்பிறை ஆகிய இரண்டு பட்சங்களிலும் வருகின்ற திரயோதசித் திதியில் சூரியன் மறைவதற்கு முன் மூன்றேமுக்கால் நாழிகையும், பின் மூன்றேமுக்கால் நாழிகையும் உள்ள பிரதோசகாலத்திற் சிவபெருமானை குறித்து அநுட்டிக்கப்படும் விரதமாகும்.

பிரதோஷம் நாட்கள் 2023

 

தேதி

தமிழ் தேதி

04-01-2023

புதன்

மார்கழி மாதம் 20

வளர்பிறை

19-01-2023

வியாழன்

தை மாதம் 5

தேய்பிறை

03-02-2023

வெள்ளி

தை மாதம் 20

வளர்பிறை

18-02-2023

சனி

மாசி மாதம் 6

தேய்பிறை

04-03-2023

சனி

மாசி மாதம் 21

வளர்பிறை

19-03-2023

ஞாயிறு

பங்குனி மாதம் 5

தேய்பிறை

03-04-2023

திங்கள்

பங்குனி மாதம் 20

வளர்பிறை

17-04-2023

திங்கள்

சித்திரை மாதம் 4

தேய்பிறை

03-05-2023

புதன்

சித்திரை மாதம் 20

வளர்பிறை

17-05-2023

புதன்

வைகாசி மாதம் 3

தேய்பிறை

01-06-2023

வியாழன்

வைகாசி மாதம் 18

வளர்பிறை

15-06-2023

வியாழன்

வைகாசி மாதம் 32

தேய்பிறை

01-07-2023

சனி

ஆனி மாதம் 16

வளர்பிறை

15-07-2023

சனி

ஆனி மாதம் 30

தேய்பிறை

30-07-2023

ஞாயிறு

ஆடி மாதம் 14

வளர்பிறை

13-08-2023

ஞாயிறு

ஆடி மாதம் 28

தேய்பிறை

28-08-2023

திங்கள்

ஆவணி மாதம் 11

வளர்பிறை

12-09-2023

செவ்வாய்

ஆவணி மாதம் 26

தேய்பிறை

27-09-2023

புதன்

புரட்டாசி மாதம் 10

வளர்பிறை

12-10-2023

வியாழன்

புரட்டாசி மாதம் 25

தேய்பிறை

26-10-2023

வியாழன்

ஐப்பசி மாதம் 9

வளர்பிறை

10-11-2023

வெள்ளி

ஐப்பசி மாதம் 24

தேய்பிறை

24-11-2023

வெள்ளி

கார்த்திகை மாதம் 8

வளர்பிறை

10-12-2023

ஞாயிறு

கார்த்திகை மாதம் 24

தேய்பிறை

24-12-2023

ஞாயிறு

மார்கழி மாதம் 8

வளர்பிறை

இதையும் படிக்கலாம் : 2023 சஷ்டி விரத நாட்கள்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *