தமிழ்நாடு அரசு விடுமுறை பட்டியல் 2024

2024 ஆம் ஆண்டுக்கான தமிழக அரசு சார்பில் பொது விடுமுறை தினமாக 22 நாட்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. இதில் 4 விடுமுறை நாட்கள் சனி மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் அமைந்துள்ளது.

தமிழ்நாடு அரசு விடுமுறை பட்டியல் 2024

 

தேதி

கிழமை

விடுமுறை

01-01-2024

திங்கள் ஆங்கில  புத்தாண்டு தினம்
15-01-2024 திங்கள்

பொங்கல்

16-01-2024

செவ்வாய் திருவள்ளுவர் தினம்

17-01-2024

புதன்

தை உழவர் திருநாள்

26-01-2024 வெள்ளி

குடியரசு தினம்

29-03-2024

வெள்ளி புனித வெள்ளி
09-04-2024 செவ்வாய்

தமிழ் புத்தாண்டு & அம்பேத்கர் ஜெயந்தி

11-04-2024

வியாழன் ரம்ஜான்
14-04-2024 ஞாயிறு

தமிழ் புத்தாண்டு

21-04-2024

ஞாயிறு மகாவீர் ஜெயந்தி

01-05-2024

புதன்

மே தினம்

17-06-2024 திங்கள்

பக்ரீத் பண்டிகை

17-07-2024

புதன் மொஹரம்

15-08-2024

வியாழன்

சுதந்திர தினம்

26-08-2024 திங்கள்

கிருஷ்ண ஜெயந்தி

07-09-2024

சனி விநாயக சதுர்த்தி
16-09-2024 திங்கள்

மிலாது நபி

02-10-2024

புதன் காந்தி ஜெயந்தி
11-10-2024 வெள்ளி

ஆயுத பூஜை

12-10-2024

சனி விஜய தசமி
31-10-2024 புதன்

தீபாவளி

25-12-2024

புதன்

கிறிஸ்துமஸ்

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *