விரைவில் திருமணம் நிச்சயமாக சொல்லும் ஸ்லோகம்

தினமும் இந்த ஸ்லோகத்தை திருமணம் ஆக வேண்டிய ஆடவரும், கன்னியரும் சொல்லி வந்தால் அவர்களுக்கு விரைவில் திருமணம் நிச்சயமாகும்.

தேவக்யா ஸுப்ரஜா கிருஷ்ண

ருக்மிணீ ப்ரியவல்லப

விவாஹம் தேஹிமே ஸீக்ரம்

வாஸுதேவ நமோஸ்துதே

இதையும் படிக்கலாம் : கடன் பிரச்சனையை தீர்க்கும் நரசிம்மர் ஸ்தோத்திரம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *