ஆராதனைகளும் அவற்றின் பலன்களும்..!

இறைவனுக்கு கோவில்களில் ஷோடச தீபாராதனை என்னும் 16 வகையான தீப- தூப ஆராதனைகள் செய்யப்படும். ஆராதனைகளும் அவற்றின் பலன்களை பற்றி பார்க்கலாம்.

ஆராதனை

பலன்கள்

தூபம் உற்சாகத்தை அளிக்கும்
தீபம் விழிப்பு தரும்
மகா தீபம் அரச போகம்
நாக தீபம் உயர் பதவி
விருட்ச தீபம் அரசு பதவி கிடைக்கும்
புருஷாமிருக தீபம் நோய் நீங்கும்
சூல தீபம் ரோக நிவர்த்தி
ஆமை தீபம் தண்ணீர் பயம் நீங்குதல்
கஜ தீபம் செல்வம் கிடைக்கும்
வியாக்ர புயி தீபம் துஷ்ட நிவர்த்தி
சிம்ம தீபம் ஆயுள் விருத்தி
கொடி தீபம் செல்வ மேன்மை
மயூர தீபம் மக்கட் பேறு
பூரணகும்ப தீபம் சாந்தி, மங்களம் உண்டாகும்
நட்சத்திர தீபம் உலகாளும் திறமை
மேரு தீபம் மேலான நிலையை அடையலாம்

இதையும் படிக்கலாம் : அபிஷேகப் பொருட்களும் கிடைக்கும் பலன்களும்..!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *