புதன் பகவான் 108 போற்றி

புதன் பகவானை வழிபாடு செய்துவந்தால் தொழிலில் உயரலாம் என்பது நம்பிக்கை. புதன் பகவானுக்கு உரிய நிறம் பச்சை. அதனால்தான் திருவெண்காடு தலத்தில், புதன் பகவானுக்கு பச்சை வஸ்திரம் சார்த்தப்படுகிறது. புதன் பகவானின் வாகனம் குதிரை. பச்சைப்பயறு புதன் பகவானுக்கு விருப்பமான நைவேத்தியம் என்றும் வெண்காந்தள் மலர் கொண்டு அர்ச்சிப்பது சிறப்பு. அவருக்கான ஆபரணம் மரகதம்.

புதன் பகவான் 108 போற்றி

 1. ஓம் அழகனே போற்றி
 2. ஓம் அருளாகரனே போற்றி
 3. ஓம் அறிவிற்கு உவமையே போற்றி
 4. ஓம் அந்தணர்க் காவலே போற்றி
 5. ஓம் அறிவுருவே போற்றி
 6. ஓம் அழகுருவே போற்றி
 7. ஓம் அம்பு பீடனே போற்றி
 8. ஓம் அலிக்கிரகமே போற்றி
 9. ஓம் அலங்காரனே போற்றி
 10. ஓம் ஆனந்தனே போற்றி

 

 1. ஓம் ஆயில்ய நாதனே போற்றி
 2. ஓம் ஆலவாயில் அருள்பவனே போற்றி
 3. ஓம் இரு வாகனனே போற்றி
 4. ஓம் இளை நாதனே போற்றி
 5. ஓம் இம்மை நலமளிப்பவனே போற்றி
 6. ஓம் இசைஞானமருள்பவனே போற்றி
 7. ஓம் இளன் சாபந்தீர்த்தவனே போற்றி
 8. ஓம் உயர்ந்தவனே போற்றி
 9. ஓம் உகந்தவனே போற்றி
 10. ஓம் உவர்ப்புச் சுவையனே போற்றி

 

 1. ஓம் உடலிற் தோலானவனே போற்றி
 2. ஓம் கலைவாணனே போற்றி
 3. ஓம் கல்வியருள்பவனே போற்றி
 4. ஓம் கருணாகரனே போற்றி
 5. ஓம் கன்னிராசி அதிபதியே போற்றி
 6. ஓம் கவியரசே போற்றி
 7. ஓம் கவிஞனாக்குபவனே போற்றி
 8. ஓம் கிரஹபதியே போற்றி
 9. ஓம் கிரகபீடாஹரனே போற்றி
 10. ஓம் கிழக்கு நோக்கனே போற்றி

 

 1. ஓம் கீர்த்தி வாய்த்தவனே போற்றி
 2. ஓம் குஜன் பகைவனே போற்றி
 3. ஓம் குதிரை வாகனனே போற்றி
 4. ஓம் கேடயதாரியே போற்றி
 5. ஓம் கேட்டை நாதனே போற்றி
 6. ஓம் சசி சுதனே போற்றி
 7. ஓம் சந்திர குலனே போற்றி
 8. ஓம் சத்வ குணனே போற்றி
 9. ஓம் சாந்த மூர்த்தியே போற்றி
 10. ஓம் சிவனடியானே போற்றி

 

 1. ஓம் சிவனால் கிரகமானவனே போற்றி
 2. ஓம் சிங்க வாகனனே போற்றி
 3. ஓம் சிங்கக் கொடியோனே போற்றி
 4. ஓம் சுந்தரனே போற்றி
 5. ஓம் சுப கிரகமே போற்றி
 6. ஓம் சுகமளிக்க வல்லவனே போற்றி
 7. ஓம் சொக்கருள் இணைந்தவனே போற்றி
 8. ஓம் ஞானியே போற்றி
 9. ஓம் ஞான நாயகனே போற்றி
 10. ஓம் தவசீலனே போற்றி

 

 1. ஓம் தவயோகியே போற்றி
 2. ஓம் தயாகரனே போற்றி
 3. ஓம் தனிக்கோயிலானே போற்றி
 4. ஓம் தாரை மகனே போற்றி
 5. ஓம் தரித்ர நாசகனே போற்றி
 6. ஓம் திருவுருவனே போற்றி
 7. ஓம் திருவெண்காட்டில் அருள்பவனே போற்றி
 8. ஓம் துதிக்கப்படுபவனே போற்றி
 9. ஓம் திருக்காளீஸ்வரத்தருள்பவனே போற்றி
 10. ஓம் தேவனே போற்றி

 

 1. ஓம் தேரேறி வருபவனே போற்றி
 2. ஓம் நக்ஷத்ரேசனே போற்றி
 3. ஓம் நல்லுரு அருள்பவனே போற்றி
 4. ஓம் நாற்கரனே போற்றி
 5. ஓம் நாயுருவி சமித்தனே போற்றி
 6. ஓம் நான்காமவனே போற்றி
 7. ஓம் நாரணன் ப்ரத்யதிதேவதையனே போற்றி
 8. ஓம் பயிர்க் காவலனே போற்றி
 9. ஓம் பசும்பயறு விரும்பியே போற்றி
 10. ஓம் பச்சை வண்ண கிரகமே போற்றி

 

 1. ஓம் பதினேழாண்டாள்பவனே போற்றி
 2. ஓம் பித்தளை உலோகனே போற்றி
 3. ஓம் பின்னகர்வுடையோனே போற்றி
 4. ஓம் பிரமனருள் பெற்றவனே போற்றி
 5. ஓம் புராணத் தேவனே போற்றி
 6. ஓம் புலவர் பிரானே போற்றி
 7. ஓம் புலமையளிப்பவனே போற்றி
 8. ஓம் பூங்கழலடியனே போற்றி
 9. ஓம் புண்ணியனே போற்றி
 10. ஓம் புரூரவன் தந்தையே போற்றி

 

 1. ஓம் புகழ் சேர்ப்பவனே போற்றி
 2. ஓம் பொன்னணியனே போற்றி
 3. ஓம் பொற்கொடியோனே போற்றி
 4. ஓம் பொன்மேனியனே போற்றி
 5. ஓம் பொன்னாடையனே போற்றி
 6. ஓம் போகமளிப்பவனே போற்றி
 7. ஓம் மணிமுடியனே போற்றி
 8. ஓம் மரகதப் பிரியனே போற்றி
 9. ஓம் மனோகரனே போற்றி
 10. ஓம் மஞ்சள் சந்தனப்பிரியனே போற்றி

 

 1. ஓம் மதுரையில் பூசித்தவனே போற்றி
 2. ஓம் ரவி மித்ரனே போற்றி
 3. ஓம் ரவிக்கருகிருப்பவனே போற்றி
 4. ஓம் ரேவதிக் கதிபதியே போற்றி
 5. ஓம் ரிக் ஐந்தின் அதிகாரியே போற்றி
 6. ஓம் வள்ளலே போற்றி
 7. ஓம் வல்லபிரானே போற்றி
 8. ஓம் வாட்கரனே போற்றி
 9. ஓம் வடகீழ் திசையனே போற்றி
 10. ஓம் வாக்கானவனே போற்றி

 

 1. ஓம் வாழ்வளிப்பவனே போற்றி
 2. ஓம் வித்தகனே போற்றி
 3. ஓம் விஷ்ணுரூபனே போற்றி
 4. ஓம் விஷ்ணு அதிதேவதையனே போற்றி
 5. ஓம் வைஸ்யனே போற்றி
 6. ஓம் வெண்காந்தமலர்ப் பிரியனே போற்றி
 7. ஓம் ஜம் பீஜ மந்திரனே போற்றி
 8. ஓம் புத பகவானே போற்றி

இதையும் படிக்கலாம் : நவகிரக ஸ்லோகம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *