முருகனுக்கு உரிய மூன்று விரதங்கள்..!

முருகனுக்கு உரிய மூன்று விரதங்களாக வார விரதம், நட்சத்திர விரதம், திதி விரதம் கடைபிடிக்கப்படுகிறது.

வார விரதம்

வாரத்தின் ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமையும் விரதம் இருப்பது வார விரதமாகும்.

நட்சத்திர விரதம்

மாதந்தோறும் கார்த்திகை (கிருத்திகை) நட்சத்திரத்தில் கந்தவேலரைப் போற்றி விரதம் இருப்பது நட்சத்திர விரதம்.

திதி விரதம்

கந்த சஷ்டி விரதம் (சஷ்டிதிதியில்)

இதையும் படிக்கலாம் : எந்த நாட்களில் முருகன் வழிபாடு பிரச்சனைகளை தீர்க்கும்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *