நாகாத்தம்மன் மந்திரம்

நாகாத்தம்மன் மந்திரத்தை நாக தோஷம் உள்ளவர்கள் தினமும் சொல்லி வந்தால் நல்ல பலன் கிடைப்பதை காணலாம்.

 

நாகாத்தம்மன் மந்திரம்

 

ஓம் ரூபப் பிரபவம் நமஹ;

ஓம் சாரும் கேவும் நமஹ;

ஓம் சரவும் பரவும் நமஹ;

ஓம் நய்யும் மெய்யும் நமஹ;

ஓம் ஜெகமும் புரமும் நமஹ;

ஓம் காளத்தி மேளத்தி நமஹ;

ஓம் ஜாலும் மேலும் நமஹ;

ஓம் நகுடத்தி பெகுடத்தி நமஹ;

ஓம் சரகத்தி பாபத்தி நமஹ;

ஓம் சரசாலி பிரசாலி நமஹ;

ஓம் ஓம் ஓம்!!

 

இதையும் படிக்கலாம் : அம்மனின் 51 சக்தி பீடங்கள்..!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *